Výsledky sběru elektroodpadu v roce 2012

14.04.2013 19:15

Použitý zdroj: ŠROTY.CZ - šrotařský informační server

I když se v roce 2012 vytřídilo méně vysloužilých elektrospotřebičů, podařilo se v ČR splnit limity, které ukládá EU. Dle statistik, každý občan ČR odevzdal 4,1 kg starého elektroodpadu (o 0,14 kg méně než v roce 2011). Tento stav způsobuje zřejmě ekonomická situace obyvatel, kteří méně nakupují nové elektrospotřebiče a elektroniku a raději si nechávají starší, prozatím funkční spotřebiče. Faktorem, který v budoucnu ovlivní zpětný odběr elektroodpadu, je novelizovaná směrnice EU o odpadních elektrozařízebních. Během několika let se předpokládá implementace do české legislativy. Tato směrnice zpřísní limity míry sběru.